Høypuls.

  • 700 kcal / timen
  • 20 deltagere
  • Vanskelighetsgrad: Enkel til moderat
55

Minutter